Wat is de werkwijze van Contraschade Expert?

U heeft schade opgelopen en ons ingeschakeld. Nadat wij met elkaar gesproken hebben en u van onze hulp gebruik wilt maken, sturen wij u een e-mail waarin wij duidelijk aangeven dat onze hulp voor u als cliënt GRATIS is, ook als de verzekeraar om wat voor reden dan ook ons niet betaalt.

Aansluitend zullen wij met elkaar in gesprek gaan door onmiddellijk een afspraak in te plannen. De expert komt bij u op bezoek en de gehele schade zal besproken worden. De expert zal dan het voortouw nemen en samen met u zal er een schadeopstelling worden gemaakt. Dit schaderapport zal door de contra-expert worden gestuurd naar de expert van de verzekeraar, waarna hij wel of niet akkoord kan gaan.

In de meeste gevallen zal de expertise van de contra expert er toe leiden dat er een overeenkomst wordt bereikt met goedvinden van u als gedupeerde. Vervolgens wordt er een akte op gesteld waar alle vergoedingen nogmaals in worden gespecificeerd en op basis waarvan de verzekeraar tot uitkering kan over gaan.

Mocht de contra expert niet tot overeenkomst komen met de expert namens de verzekeraar, dan kan er voor worden gekozen een arbiter in te schakelen. Dit is een deskundige die als doel heeft een geschil tussen twee partijen op te lossen. Uiteindelijk zal er een akkoord getroffen worden rondom de schadevergoeding. De verzekeraar zal onze kosten bovenop uw schadevergoeding vergoeden en de zaak kan afgerond worden.

Heeft u hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op door ons te bellen of mailen. U krijgt binnen 1 uur reactie van één van onze experts die u verder zal informeren.

of stuur ons een bericht: